Yleistä
Palvelut
Yhteys
Linkit

Oriflame
Amway
 

Markkinointiviestintäsuunnitelmat

Kun yrityksesi kaipaa tukea yrityksen toiminta-ajatuksen ja tulevaisuuden vision kirjaamisessa, esimerkiksi rahoituksen saamisen helpottamiseksi, Monitoimi Hiironen voi olla avuksi.

Käydään yhdessä läpi yrityksesi pääperiaatteet, kirjataan avain-asioita ylös ja kootaan niistä kattava paketti, jota noudattamalla helpottuu yritystoimintasi oikeanlainen viestintä sekä yrityksesi sisällä että myös ulospäin.

Tehdään toiminnallesi sopiva toimenpidesuunnitelma, jolla joko yrittäjä itse tai Monitoimi Hiironen voi pitemmälläkin tähtäimellä järjestää kuntoon mm. yrityksesi
  • lomakkeiden ja muiden virallisten papereiden (kirjekuoret, laskut, tiedotteet jne.) ulkoasut
  • käyntikortit
  • eri toimintojen yhtenevä toimintaprosessi
  • sisäinen tiedonkulku
  • kotisivujen yhteneväisyys muun yrityskuvan kanssa
  • ulkoinen muu markkinointi (netti/lehdet/luettelot...)
Kun yrittäjä itse tietää, mikä oikeasti on yrityksen tulevat tavoitteet, löytyvät matkan varrelta helpommin välietapit, joiden avulla sinne myös päästään.

Paluu

Monitoimi Hiironen, Kaitaraistentie 200, 21270 Nousiainen
Puhelin 050-576 9174
Sähköposti: birgit.hiironen@hiiroset.net
Y-tunnus: 1471044-1

:Yleistä: :Palvelut: :Yhteys: :Linkit:
:Oriflame: :Amway: