Yleistä
Palvelut
Yhteys
Linkit

Oriflame
Amway
 

Tietoa Amwaystä

Amway on suoramyynnin maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Amwayn laatutuotteita jakelee yli 3,6 miljoonaa itsenäistä liikkeenharjoittajaa (ILH) kaikkialla maailmassa.

Amway tarjoaa tällä hetkellä yli 450 tuotetta ja palvelua, edistyneen maailmanlaajuisen tilaus- ja jakeluverkoston sekä yli neljän vuosi-kymmenen kokemuksen.

Amwayn tuotevalikoima
Amwayn laaja tuotevalikoima sisältää runsaasti elämäntapatuotteita, jotka on jaettu kahteen pääryhmään. Nämä pääryhmät ovat hyvinvointi ja kauneudenhoito, ja niihin sisältyvät ihonhoitotuotteet, kosmetiikka-tuotteet, tuotteet henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen, hyvinvointituotteet ja ravintolisät sekä perheen ja kodin päivittäiset kulutustuotteet.

Amwayn tuotemerkkejä ovat: Artistry™ Skin Care and Cosmetics, SATINIQUE™ Hiustenhoito, eSpring™ Water Treatment System, iCook™ Ruostumaton ruoanvalmistusjärjestelmä sekä Henkilö-kohtaisen hygienian ja kodinhoidon tuotteet, kuten SA8™, L.O.C.™ and DISH DROPS™ -tuotemerkit.

Suomessa Amway on paikallisen suoramarkkinointiliiton jäsen. Jotta yritys voidaan hyväksyä jäseneksi, sen toiminta tutkitaan yksityis-kohtaisesti. Jos yrityksen luotettavuus ja eettiset normit vastaavat liiton vaatimuksia, yritys hyväksytään jäseneksi. Jäsenyrityksen on nouda-tettava liiton eettisiä normeja tarkasti.

Mitä suoramyynti on?
Suoramyynti tarkoittaa tuotteiden ja palvelujen henkilökohtaista myyntiä suoraan kuluttajille - pääsääntöisesti asiakkaan kotona tai työpaikalla tai muulla julkisella paikalla, joka ei ole pysyvä vähittäismyyntiliike. Suoramyynti tapahtuu yleensä tuote-esittelyjen avulla, joissa myyjä kertoo asiakkaille tuotteesta ja tarjoaa heille henkilökohtaista palvelua.

Maailmanlaajuisesti suoramyynti on hyvin organisoitu ja lakien avulla säädelty kaupan muoto, joka tarjoaa laatutuotteita ja -palveluja sopivaa korvausta vastaan.

Suoramyynnin maailmanlaajuisena markkinajohtajana Amway tekee tiivistä yhteistyötä viranomaisten ja valvontatahojen kanssa ja pyrkii näin varmistamaan, että Amway-liiketoiminnan puitteissa tehtävä tuotteiden myynti ja esittely tapahtuu asianmukaisesti ja voimassa-olevaa lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita ja kohdekulttuurin käytän-töjä noudattaen.

Lisätietoa Amway:n omilta kotisivuiltaMonitoimi Hiironen, Kaitaraistentie 200, 21270 Nousiainen
Puhelin 050-576 9174
Sähköposti: birgit.hiironen@hiiroset.net
Y-tunnus: 1471044-1

:Yleistä: :Palvelut: :Yhteys: :Linkit:
:Oriflame: :Amway: