Yleistä
Palvelut
Yhteys
Linkit

Oriflame
Amway
 

Kokousten ja tapahtumien järjestäminen

Monitoimi Hiironen
  • järjestää yrityksellesi harvemmin tarvittavia kokoustapahtu-mia, kuten asiakas- tai jäsentilaisuuksia
    • etsii sopivan tilan (pieni tai suuri) toiveidesi mukai-sesti
    • tehdään yhdessä agenda tapahtumalle ja
    • sovitaan muut tilaisuuden puitteet (materiaali, kahvi-tukset, ruokailut tms.)
  • hoitaa tarvittaessa myös kokoussihteerin tehtävät

Paluu

Monitoimi Hiironen, Kaitaraistentie 200, 21270 Nousiainen
Puhelin 050-576 9174
Sähköposti: birgit.hiironen@hiiroset.net
Y-tunnus: 1471044-1

:Yleistä: :Palvelut: :Yhteys: :Linkit:
:Oriflame: :Amway: