Koiratanssi

Paluu
Koiratanssi viralliseksi
Ote Kennelliiton tiedotteesta loppuvuodesta 2009: "Suomeen uusi virallinen kilpailumuoto; Valtuusto hyväksyi Koiratanssin säännöt 1.5.2010 alkaen määräaikaisina siten, että ne ovat voimassa 31.12.2011 saakka. Koiratanssikilpailuissa ohjaaja ja koira suorittavat tuomarin arvosteleman ohjelmakokonaisuuden musiikin tahdissa. Kilpailul...ajeja koiratanssissa ovat vapaatanssi (freestyle), seuraaminen musiikin tahdissa (heelwork to music) sekä erikoiskilpailut. Koiratanssia voivat harrastaa kaikenikäiset koiranohjaajat niin rotukoiran kuin sekarotuisen koirankin kanssa. Koiran tulee olla kuitenkin rekisteröity Kennelliiton tai muuhun FCI:n hyväksymään tunnistusmerkintärekisteriin osallistuakseen kilpailuihin. Ohjaajalle apuvälineiden käyttö on kilpailussa sallittu. Laji sopii kaikille, sillä ohjaaja voi rakentaa kilpailuohjelman omien edellytystensä mukaan. Ruotsissa ja Tanskassa koiratanssi on jo virallinen kilpailumuoto ja Norjassa se virallistetaan myös vuoden 2010 alusta alkaen. Koiratanssin Pohjoismaiset Mestaruuskilpailut järjestetään Suomessa syksyllä 2010."

Koiratanssi, mitä se on? No, vapaasti sanottuna, se on tanssimista koiran kanssa. Se on tottelevaisuutta, aktivointia ja kivaa yhdessäoloa koiran kanssa. Koira ja ohjaaja liikkuvat yhdessä vapaasti valittavissa olevan musiikin tahdissa ja suorittavat etukäteen harjoitellun liikesarjan. Sarja voi sisältää sekä tavallisia tottelevaisuusliikkeitä että vapaavalintaisia temppuja, mitä koira taitaa.

Mitä koiralta ja ohjaajalta vaaditaan? Koiralta vaaditaan aloitusvaiheessa yleensä vähintään alokasluokan tottelevaisuus-kokeen osaamistasoa eli peruskäskyjen ymmärtämistä. Pääasia harjoituksia ja näytöksiä silmälläpitäen on koiran pysyminen hallinnassa. Koiratanssissa koiran tulee pysyä kontaktissa ohjaajaansa koko ajan. Koiratanssia voivat kuitenkin harrastaa kaikki terveet koirat rodusta riippumatta, kunhan koira on tunnistemerkitty, mutta ihan kaikkein tiukkapipoisimmille ja tosikoimmille ohjaajille laji voi olla liian haastava. Ohjaajan on oltava kärsivällinen, koiraa kannustava ja hänellä on oltava hyvä mielikuvitus. Jotta kisoissa pärjäisi, ohjaajan tulisi tietää musiikkinsa ja hallita koreografia. Videokameran käyttö harjoituksissa on myös apuvälineenä korvaamaton, jos tavoitteet ovat korkealla. Suurin osa koiratanssin liikkeistä perustuu seuraamiseen. Koiran siis tulisi kulkea kävelyssä, juoksussa ja käännöksissä paikkansa ohjaajaan nähden koko ajan kontaktin säilyttäen tiiviisti ja valppaasti ohjaajan vasemmalla tai oikealla sivulla, edessä tai takana (vrt. tokoliike: aina vasemmalla + pysähdys välittömästi ohjaajan viereen istumaan, kun ohjaaja pysähtyy) siltä näiden välillä pyydetyt liikkeet suorittaen. Koiratanssiesitys ei siis kuitenkaan saa olla pelkkää tokoseuraamista musiikin säestyksellä.

Ohjelma voi sisältää kaikkia tottelevaisuuden perusliikkeitä, kuten seisomista, istumista ja maahan menoa, paikallaan pysyttelemistä, luoksetuloa ja poispäin lähettämistä. Myös noudot voivat olla esityksessä mukana, jos koira opetetaan tuomaan jokin esitykseen kuuluva esine ohjaajalle. Lisäksi koira voi tehdä temppuja; kieriä, pyöriä tai ryömiä, pujotella ohjaajan jalkojen välistä liikkeessä ja paikoillaan ollessa, hyppiä ohjaajan jalkojen, käsivarren tai vartalon yli, kävellä tai hyppiä takajaloillaan jne. Askellajeja ja niiden nopeutta voi musiikin mukaan myös vaihdella. Mahdollisuudet ovat siis miltei rajattomat.

Voiko koiratanssilla siis kisailla? Kyllä vain! Koiratanssilla on myös omia kilpailu- tai näytösesityksiä, jotka kestävät 1,5 - 4 minuuttia, johon koiratanssin harrastajat voivat tähdätä. Itse harrastamme omaksi iloksi ja mukavana yhdessäolona, ei esiintyäksemme. Koiratanssi on lähtenyt 1990-luvun alussa Englannista, Yhdysvalloista ja Kanadasta. Laji on siis melko nuori ja kisoja/tyylejäkin löytyy useampia. USA:n WCFO on keskittynyt enemmän show-henkisiin ohjelmakokonaisuuksiin, kun taas CFF edellyttää mm. tiettyä vähimmäismäärää pakollisia liikkeitä tanssiparilta, vaikka viimemainitullakin on olemassa näytösluokka, jossa ei pakollisia liikkeitä ole. Briteissä koiratanssi on lähinnä näiden edellisten kahden välimuoto.

Koiratanssiesityksiin käytetään yleensä kooltaan noin 12 x 15 metrin kehää, jota isommassa tilassa ei tanssia kannata harjoitella. Tavoitteena on saada aikaiseksi esitys, joka pohjautuu musiikkiin ja mitä on miellyttävä katsella. Koirasta on myös näyttävä, että se tekee liikkeet iloisesti ja innokkaasti.

Käykö mikä vain musiikki? Kyllä, koiratanssin musiikkina voi olla mitä vain, mutta kilpailuohjelmaa kokoavan kannattaa muistaa, että julkisiin esityksiin käytettävästä musiikista voi joutua maksamaan Teostolle korvauksen, jollei kilpailun järjestävä taho ole sopinut muuta. Korvaus on maksettava myös videolle tallennetun ohjelman musiikista, jos video osallistuu kilpailuun.

Koiratanssilinkkejä

Richard Curtis - englanniksi, myös videoita!
Musical dog Sport - englanniksi, videoita!
Canine Freestyle magic of the Match - englanniksi, videoita!
Tahtitassut
Dogs and Dance - englanniksi
Tuuli Mannermo - kotimainen - videoita!

Paluu